KontaktKontakt


Konpea Sp. z o.o.
ul. Sielecka 63, 42-500 Będzin
e-mail: info@konpea.pl

 

Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, KRS: 0000796395,
REGON: 383951661, NIP: 6252470257,
Kapitał zakładowy: 270 000 PLN

    *Pola wymagane