Contact

Contact


Konpea Sp. z o.o.
ul. Sielecka 63
42-500 Będzin, Poland
e-mail: info@konpea.pl
tel. +48 666 640 372


Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, KRS: 0000796395,
REGON: 383951661, NIP: 6252470257, Kapitał zakładowy: 50.000 PLN

    *Fields required